Insight into Genaveh 11-29 runway geometric redesign based on meteorological synoptic data - ENAC - École nationale de l'aviation civile Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Aviation Research Année : 2020

Insight into Genaveh 11-29 runway geometric redesign based on meteorological synoptic data

Résumé

Wind information can provide an optimal estimate of the runway orientation by minimizing the crosswind component of the wind at airports, which severely affects aircraft take-off and landing performance. Additionally, a systematic geometric design requires information on wind speed, direction, duration, and specific information about latitude and longitude, temperature variation, and altitude of the airport site. In the present research, meteorological synoptic data has been precisely measured and collected over Genaveh unconstructed airport for a period of five years. Investigation of the gathered data leads to the selection of an optimal runway orientation using wind rose representation and other data analysis. Additionally, the required runway length has been estimated in order to be compatible with the standards and aircraft types considered to apply the Genaveh site. All analyses are executed for variation of temperature, altitude, landing, and takeoff situations. The results demonstrate that the previously considered orientation of the runway is considerably different from the optimal direction by at least 10 degrees. Moreover, a longer runway length is required to cope with the standards to reduce the risk of accidents in the presence of crosswinds
Rüzgar bilgisi, havalimanlarında rüzgarın uçağın kalkış ve iniş performansını ciddi şekilde etkileyen yan rüzgar bileşenini en aza indirerek pist oryantasyonunun optimal bir tahminini sağlayabilir. Ek olarak, 2 sistematik bir geometrik tasarım rüzgar hızı, yönü, süresi hakkında bilgi ve havalimanı sahasının enlem ve boylamı, sıcaklık değişimi ve rakımı hakkında özel bilgiler gerektirir. Mevcut araştırmada, meteorolojik sinoptik veriler hassas bir şekilde ölçülmüş ve beş yıllık bir süre boyunca Genaveh'in yapılmamış havalimanı üzerinden toplanmıştır. Toplanan verilerin araştırılması, rüzgar gülü gösterimi ve diğer veri analizleri kullanılarak optimal bir pist oryantasyonunun seçilmesine yol açar. Ek olarak, Genaveh sahasını uyguladığı düşünülen standartlar ve uçak tipleri ile uyumlu olması için gerekli pist uzunluğu tahmin edilmiştir. Tüm analizler sıcaklık, irtifa, iniş ve kalkış durumlarının değişimi için yapılır. Sonuçlar, pistin önceden dikkate alınan yönünün, optimum yönden en az 10 derece önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yan rüzgarların varlığında kaza riskini azaltmak için standartlarla başa çıkmak için daha uzun bir pist uzunluğu gereklidir.
Fichier principal
Vignette du fichier
ID 741858_Aviation Journal.pdf (1.98 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-02948058 , version 1 (14-10-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02948058 , version 1

Citer

Hasan Haghighi, Davood Asadi, Daniel Delahaye. Insight into Genaveh 11-29 runway geometric redesign based on meteorological synoptic data. Journal of Aviation Research, 2020. ⟨hal-02948058⟩
81 Consultations
243 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More